Tại sao màn hình Led bị chết điểm ảnh và cách xử lí?

Tại sao màn hình Led bị chết điểm ảnh và cách xử lí?

Tại sao màn hình Led bị chết điểm ảnh và cách xử lí?