Màn hình led trong quán bar, beer club nên dùng loại nào?

Màn hình led trong quán bar, beer club nên dùng loại nào?

Màn hình led trong quán bar, beer club nên dùng loại nào?